144 - Strejček R.+Balous V. - Rada M.+Němeček J.0118-1