138 - Strejček R.+Balous V. - Rohlík J.+Procházka M.0118